Innovation kræver kollaboration

October 3, 2019 // Magasinet Re-ach Copenhagen Business School

Novozymes har ansat en filosof, der skal udfordre virksomhedens etable-rede forretningsverden. Det gør han ud fra én kontroversiel tanke: Det er ikke længere muligt at bedrive ’busi-ness as usual’, hvis en virksomhed skal være relevant – ikke bare om 50 år, men allerede om fem år. Frem-tidens problemer, opgaver og krav kan kun adresseres, forstås og løses, hvis vi redefinerer måden, vi forsker på, og er åbne over for modstand. Det handler om kollaboration. Filosoffen har været en af de ledende kræfter bag Novozymes’ digitale platform HelloScience, der skal forbinde mennesker og skabe kollaborative innovationer med omverdenen.

READ FULL ARTICLE